RF nội mạch

Novamedic cung cấp hệ thống điều trị nội mạch sử dụng sóng cao tần (sóng RF) để điều trị bệnh suy giãn tĩnh mạch, bệnh trĩ.

Thiết bị điều trị suy giãn tĩnh mạch EVRF

Thiết bị điều trị bệnh tĩnh mạch bằng sóng cao tần EVRF kèm theo hệ thống ống thông tĩnh mạch và kim đốt tĩnh mạch. Ngoài việc sử dụng trong điều trị giãn tĩnh mạch hiển, tĩnh mạch mạng nhện, hệ thống này còn có thể dùng với nhiều loại điện cực khác nhau và cho rất nhiều kích thước mạch khác nhau (từ 1mm đến 5mm): giãn tĩnh mạch ngoại biên, tĩnh mạch xuyên...

Ống thông CR45i

Ống thông CR45i là ống thông được thiết kế đặc biệt cho việc điều trị hiệu quả tĩnh mạch hiển lớn đường kính 6-18mm với đường kính đầu kim 0.5 mm

Ống thông CR30i/ CR12i

Ống thông CR30i và CR12i là ống thông điều trị giãn tĩnh mạch nhánh xuyên, tĩnh mạch liền kề và tĩnh mạch lưới có đường kính 1-5mm

Kim đốt tĩnh mạch K3i/ K6i

Kim đốt tĩnh mạch K3i/ K6i là kim dùng trong điều trị giãn tĩnh mạch mạng nhện, bệnh rosacea và petechiae có đường kính lên tới 1mm

Dụng cụ điều trị trĩ HPR45i

Dụng cụ điều trị trĩ HPR45i kết hợp với thiết bị điều trị suy tĩnh mạch EVRF để điều trị tất cả các loại bênh trĩ sử dụng công nghệ nhiệt đông.