Đối tác khách hàng

TsunaMed

Các giải pháp toàn diện trong can thiệp động mạch vành, động mạch ngoại biên và tĩnh mạch

Adistem

Tiên phong trong công nghệ tế bào gốc, huyết tương giàu tiểu cầu và thiết bị hỗ trợ độc quyền trên thế giới

Estar Medical

Công nghệ thu nhận huyết tương giàu tiểu cầu ứng dụng trong điều trị thoái hóa khớp và làm đẹp

Core Scientific Creations

Sáng tạo và áp dụng nền tảng khoa học vào việc kiểm soát cầm máu và đưa tới người sử dụng