Mạch vành

Novamedic đưa các thành tựu mới nhất trong kỹ thuật can thiệp mạch vành, cung cấp các dụng cụ vật tư tiêu hao dùng trong kỹ thuật can thiệp trong lòng mạch để chuẩn đoán và điều trị các bệnh hẹp hoặc tắc động mạch vành.
Nội dung các bài viết thuộc chuyên mục này sẽ được chúng tôi cập nhật sớm. Cảm ơn quý khách đã quan tâm!