Sản phẩm ngoại khoa

Vật liệu cầm máu WoundClot

Vật liệu cầm máu WoundClot làm từ cellulose non-oxidided, được tăng cường liên kết phân tử giúp tăng ái lực giữa máu và vật liệu cầm máu mà vẫn đảm bảo lực liên kết phân tử giữa các chuỗi polime.