Ngoại biên

Novamedic nghiên cứu và đưa các thành tựu mới nhất trên thế giới trong kỹ thuật can thiệp mạch ngoại biên, cung cấp các dụng cụ vật tư tiêu hao dùng trong kỹ thuật can thiệp trong lòng mạch để chuẩn đoán và điều trị các bệnh hẹp hoặc tắc động mạch cảnh và động mạch ngoại biên.
Nội dung các bài viết thuộc chuyên mục này sẽ được chúng tôi cập nhật sớm. Cảm ơn quý khách đã quan tâm!