Công nghệ tế bào gốc ADSCs

Novamedic nghiên cứu và đưa các thành tựu nghiên cứu về Công nghệ tế bào gốc trên thế giới vào ứng dụng điều trị bệnh, nhằm nâng cao chất lượng đời sống, đặc biệt trong các lĩnh vực làm đẹp và điều trị thoái hóa khớp.

Công nghệ tách chiết tế bào gốc từ mô mỡ tự thân

Công nghệ tách chiết tế bào gốc từ tế bào gốc từ mô mỡ tự thân bằng hoạt chất tách chiết tế bào, là một chất nhũ tương lecithin cho phép tách an toàn và dễ dàng các tế bào Stromal