Tim mạch can thiệp

Novamedic cung cấp các dụng cụ vật tư tiêu hao dùng trong kỹ thuật can thiệp trong lòng mạch để chuẩn đoán và điều trị các bệnh hẹp hoặc tắc động mạch vành, động mạch cảnh và động mạch ngoại biên.

Khung giá đỡ động mạch vành phủ thuốc Sirolimus M'Sure-S

Stent động mạch vành được cắt từ ống hợp kim CoCr bằng laser tạo hình dạng lưới có các mắt lưới đóng, phủ thuốc Sirolimus, giúp mở rộng lòng mạch sau khi bung.

Khung giá đỡ động mạch vành không bọc thuốc M'Sure-Cr

Stent động mạch vành được cắt từ ống hợp kim CoCr bằng laser tạo hình dạng lưới có các mắt lưới đóng, không phủ thuốc, giúp mở rộng lòng mạch sau khi bung.

Bóng nong động mạch vành JUTURNA-c

JUTURNA-c là bóng nong động mạch vành chỉ định cho các trường hợp hẹp hoặc tái hẹp động mạch chủ, để nong động mạch với thiết bị tạo hình mạch vành (PTCA) và bóng trước và sau khi đặt stent động mạch.

Bộ hút huyết khối lòng mạch EMAX

EMAX là bộ hút giúp loại bỏ huyết khối và các mảnh vỡ trong lòng động mạch vành và mạch ngoại biên thông qua da.