Huyết tương giàu tiểu cầu (PRP)

Novamedic nghiên cứu và đưa các thành tựu về công nghệ cô đặc huyết tương để thu nhận tiểu cầu với hàm lượng cao vào ứng dụng trong các lĩnh vực làm đẹp và điều trị thoái hóa khớp, đặc biệt

PRP Tropocell Kit

Bộ dụng cụ cô đặc huyết tương giàu tiểu cầu bằng công nghệ gel, sử dụng trong các thuốc tiêm chung và viêm xương khớp.