Tin tức nội bộ

Chương trình hỗ trợ đồng bào lũ lụt tại Bình Định – 31/12/2016

Trong những ngày vừa qua, lũ lụt xảy ra trên mảnh đất Bình Định ruột thịt của chúng ta đã gây ra cho đồng bào nơi đây bao đau thương, mất mát.