Điều trị trĩ

Dụng cụ điều trị trĩ HPR45i

Dụng cụ điều trị trĩ HPR45i kết hợp với thiết bị điều trị suy tĩnh mạch EVRF để điều trị tất cả các loại bênh trĩ sử dụng công nghệ nhiệt đông.